search instagram arrow-down

Víte, že se posouvá termín placení daně z nemovitých věcí?

Vzhledem k mimořádné situaci se prodlužuje splatnost daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. prosince 2021.

Kdy se platí daň z nemovitých věcí?

Obecně placení daně z nemovitých věcí upravuje ustanovení § 15 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z nemovitých věcí je splatná:

  1. u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  2. u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Vzhledem k mimořádné situaci  u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.

Příklad: Pro rok 2021 vám byla vyměřena daň z nemovitosti na částku 6 000,- Kč. Pokud  tuto částku rozložíte do dvou splátek, pak se na vás vztahuje toto prodloužení. Pokud byste však chtěli zaplatit jednorázově, pak částka převyšuje limit 5 000,- Kč a je nutné daň z nemovitosti zaplatit v řádném termínu do 31. 5. 2021.

Kolik máte platit a jak se to dozvíte?

·        složenka

·        datová schránka

·        SIPO

·        e-mail

Finanční správa České republiky každoročně rozesílá složenky pro placení daně, které jsou zpravidla doručovány nejpozději do 25. května. V případě, že jste daňové přiznání správně vyplnil a podal na finanční úřad již v předchozím zdaňovacím období a nedošlo u Vás k dalším změnám okolností rozhodných pro stanovení daně z nemovitých věcí na současné zdaňovací období (např. nedošlo ke změně koeficientů, průměrné ceny zemědělského pozemku atd.), můžete buď vypočtenou daň rovnou uhradit jedním z níže uvedených způsobů, případně můžete vyčkat na složenku pro placení daně z nemovitých věcí a uhradit daň až na jejím základě. V případě, že by Vám složenka nebyla ve výše uvedeném termínu zaslána, je vhodné kontaktovat svého správce daně. Více informací ohledně složenek pro placení daně z nemovitých věcí naleznete na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/Slozenky-pro-placeni-dane-z-nemovitych-veci .

Pokud je daňový subjekt fyzická osoba a má zřízenu datovou schránku fyzické osoby, je mu informace o daňové povinnosti zasílána správcem daně do datové schránky. V případě právnické osoby je tato informace zasílána do datové schránky právnické osoby.

Prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO)
Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím (SIPO). V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.

E-mailem
Poplatníci mají možnost využít službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu, jako elektronickou náhradu za složenku pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.

Daň z nemovitých věcí lze platit v hotovosti prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, poštovním poukazem na příslušný účet správce daně, v pokladně finančního úřadu nebo územního pracoviště nebo bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet správce daně. Platbu je nutné poukázat tak, aby v den její splatnosti byla připsána na příslušný účet správce daně. Pro úplnost uvádíme, že veškeré informace, jak správně zaplatit daň, jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky na adrese: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani.

Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.

Poplatníci, kteří nevyužívají SIPO, mají možnost využít službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu, jako elektronickou náhradu za složenku pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.

Zdroj: www.financnisprava.cz

V případě dalších dotazů mě můžete kdykoliv kontaktovat.

Vaše Liberecká makléřka Kamila Matěchová

Zanechat odpověď
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: