search instagram arrow-down

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Do 31.1.2021, v souvislosti s pandemií koronaviru byl termín posunut do 1. 4. 2021, jste povinni podle § 13a zákona č. 338/1992 Sb podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pokud u vás došlo v roce 2020 ke změně např. z důvodu prodeje, nákupu, dědictví, přjetí daru nemovité věci nebo došlo-li ke změně poplatníka.

Daň z nemovitosti: vše, co potřebujete vědět | ChytryHonza.cz

Pozor!

Povinnost podat daňové přiznání vám také vzniká, pokud:

 –             dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně, čímž je i zahájení stavebního řízení na dosud nezastavěném pozemku, jehož výsledkem má být zdanitelná stavba tj. zpravidla budova, protože na základě těchto skutečností vzniká tzv. stavební pozemek.

–              je předmětem daně ze staveb a jednotek dokončená nebo užívaná budova (například budova obytného, resp. rodinného domu), kterou se rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Daň z nemovitých věcí se stanoví na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň stanovována, letos k 1. 1. 2021. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Jiná lhůta pro podání daňového přiznání je v případě, kdy nebylo do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení. V tomto případě je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického  práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.

Termín zaplacení daně zůstal beze změny, standardně do 1. 6. 2021.

Tiskopis daňového přiznání lze získat na všech územních pracovištích finančních úřadů. V elektronické podobě je ve formátu PDF k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz) v nabídce Daňové tiskopisy. Pro ulehčení, přímý odkaz je následující: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.

Toto je stručný základ informací, pokud byste si nebyli jisti, zda splňujete povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, neváhejte se na mě obrátit.

Vaše Liberecká makléřka Kamila Matěchová

Zanechat odpověď
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: